Obora u Tachova, okr. Tachov, Plzeňský kraj

Středověká zemská stezka

(12.–16. století)

Jeden z úvozů zemské stezky stoupající od Oborské hájenky k samotě Hruškovna.

Jeden z úvozů zemské stezky stoupající od Oborské hájenky k samotě Hruškovna.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Tzv. Zlatá cesta spojovala ve 12. až 16. století české země s jižním Německem, resp. tvořila jednu z důležitých spojnic východní a západní Evropy. Největšího rozkvětu dosáhla tato obchodní stezka, zvaná také Norimberská, za Karla IV., který přesunul její hlavní větev do Tachova. Královský hrad v Tachově a jeho manská organizace byly důležitou součástí systému, jenž komunikaci chránil, a jako celní město získal Tachov značný význam. Důležitou úlohu sehrála Zlatá cesta v době husitských válek, kdy po ní přicházela a prchala křižácká vojska, což dokládají četné nálezy militarií. Nejzachovalejší úsek cesty, který sestává z pozůstatků úvozů, mezí, hrází rybníků, brodů či smírčích křížů, prochází mezi městy Tachov a Bärnau. Nejvýraznější svazek úvozových cest sbíhá od samoty Hruškovna u Zadních Milířů do údolí k Oborské hájovně.

Literatura: Minátová 1979; Široký – Nováček 1998; Soukup 2008.

Navigační bod: N 49°47'47.49", E 12°31'37.22" (počátek úvozových cest).

Vysvětlivky k mapám: A – samota Hruškovna; B – hájovna Obora; C – kamenité dno zpevňující cestu mezi potoky. Mapové značky viz sekci Ke stažení.