Netolice, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

Raně středověké hradiště, archeologický park

(10.–12. století)

Pohled na rekonstruovanou hradbu raně středověkého hradiště v Netolicích od jihozápadu.

Pohled na rekonstruovanou hradbu raně středověkého hradiště v Netolicích od jihozápadu.

Foto M. Pták, 2014.

Netolice jsou poprvé zmiňovány v Kosmově kronice k r. 981 jako součást panství rodu Slavníkovců, nicméně současné historické bádání nepovažuje Kosmovo líčení za pravděpodobné. Spolehlivější je až písemná zmínka z r. 1088, která uvádí netolické hradiště jako jeden z opěrných bodů přemyslovské knížecí moci. Poslední jméno kastelána (správce hradiště a zástupce knížete) se objevuje v písemných pramenech po polovině 12. století, ale hradiště si udrželo svoji funkci patrně až do r. 1256, kdy se Netolice dostaly do správy kláštera ve Zlaté Koruně. Z původního opevnění se dochoval pouze val, který chránil akropoli hradiště. Na ní stál do r. 1789 kostel sv. Jana Křtitele, jehož základy v posledních letech postupně odkrývají archeologické výzkumy. Část dřevohlinité komorové hradby s věží byla rekonstruována v rámci výstavby archeologického parku, budovaného od r. 2004.

Literatura: Beneš J. a kol. 2010, 2012a, 2012b.

Navigační bod: N 49°03'02.22", E 14°12'03.27" (akropole).

Vysvětlivky k mapám: A – novověká cesta skrz původní opevnění; B – úvoz, pravděpodobný vstup do hradiště; C – rekonstrukce hradby. Mapové značky viz sekci Ke stažení.