Nemějice, okr. Písek, Jihočeský kraj

Pravěké kultovní místo na vrchu Burkovák a jeho okolí

(800–500 př. Kr.)

Vrch Burkovák od západu.

Vrch Burkovák od západu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Unikátní kultovní místo doby halštatské na vrchu Burkovák je lokalitou evropského významu. Na malé plošině na kopci se při archeologickém výzkumu ve 20. a 40. letech minulého století našlo několik tisíc zlomků nádob a kolem 1500 drobných hliněných plastik. Modely ptáčků a dalších zvířat, cívek, ozubených koleček, korálků atd. byly zřejmě při náboženských a pohřebních rituálech zavěšovány na sloupy či stěny dřevěné stavby, doložené v podobě kůlových jamek. Vrch je také znám jako hora Tábor, jež byla ve středověku cílem náboženských shromáždění. V okolí kopce se nacházejí dvě mohylová pohřebiště z doby bronzové a halštatské, a to přímo na úpatí Burkováku a v poloze Na Kopci, vzdálené asi 1 km severním směrem.

Literatura: Dubský 1949; Chytráček a kol. 2009.

Navigační bod: N 49°19'09.13", E 14°21'12.78" (mohylník na západním svahu hory Tábor); N 49°19'37.76", E 14°21'42.97" (mohylník Na Kopci).

Vysvětlivky k mapám: A – vrchol Burkováku; B – mohylové pohřebiště na západním svahu Burkováku; C – kamenný kruh z r. 2011 napodobující megalitické památky; D – mohylové pohřebiště v poloze Hůrka (Na Kopci). Mapové značky viz sekci Ke stažení.