Němčičky nad Jevišovkou, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj

Neolitický rondel

(4800–4600 př. Kr.)

Letecký pohled na rondel, projevující se jako žlutý kruh.

Letecký pohled na rondel, projevující se jako žlutý kruh.

Foto M. Bálek, 1998.

Neolitický rondel – kruhový příkopový areál – je příkladem pravěké kultovní architektury s potenciální funkcí kalendária. Objekt leží v sousedství současného sídliště. Na základně geofyzikální prospekce lze předpokládat, že jde o jednoduchý elipsovitý příkop o rozměrech 75 x 65 m. Byl objeven r. 1983 leteckým průzkumem, následně v areálu proběhla geofyzikální měření a r. 1988 též zjišťovací archeologický výzkum, při němž byl proveden řez příkopem v blízkosti jižní brány. Hloubka příkopu kolísá v rozmezí 5–8 m; na čtyřech místech je příkop přerušen vstupy o šířce cca 2 m, které jsou orientovány přibližně ve směru světových stran. Soubor nálezů datuje areál do nejstarší fáze kultury s moravskou malovanou keramikou. Lokalita je dnes zemědělsky obdělávaná a linie rondelu není v terénu patrná.

Literatura: Bálek 1985, 1999; Bálek – Rakovský 1990; Podborský 1999, 2006.

Navigační bod: N 48°56‘11.18“, E 16°06‘08.40“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Němčičky nad Jevišovkou