Nejdek u Lednice, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj

Raně středověké hradiště Pohansko

(7. století až počátek 10. století)

Opevnění akropole hradiště.

Opevnění akropole hradiště.

Foto A. Knechtová, 2015.

Raně středověký areál Pohansko je nížinné hradiště ukryté na ostrově v lužním lese, chráněném rameny řeky Dyje. Na akropoli hradiště bylo zjištěno pravěké a raně středověké osídlení, nejzajímavějším nálezem je depot raně středověkých železných předmětů a nádobka z nazelenalého skla, jež by mohla být karolínským importem. Hradiště je známo od r. 1837, archeologický výzkum na něm proběhl v letech 1957–1958. Hradiště se skládá z akropole o ploše cca 6 ha, kterou obklopují ze tří stran val (o dnes zachovalé výšce až 3 m a šířce 15 m) a příkop. Na severu akropoli chránil meandr řeky Dyje a na severozápadě její jižní rameno, zvané Zámecká Dyje. Na vodou nechráněné východní a jihovýchodní straně vymezovaly celý areál hradiště dva vnější obloukovitě prohnuté valy, jejichž funkci ale není bez archeologického výzkumu možné doložit. Lokalita je celoročně přístupná veřejnosti.

Literatura: Novotný 1963; Lutovský 2001; Čizmář 2004; Procházka 2009.

Navigační bod: N 48°49‘20.79“, E 16°45‘58.33“ (akropole).

Vysvětlivky k mapám: 1 – ramena řeky Dyje; A – akropole; B – val; C – příkop; D, E – vnější valy. Mapové značky viz sekci Ke stažení.