Nechvalín, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj

Tvrziště Klobouk

(14. století až přelom 15. a 16. století)

Jádro hrádku s věncem valu a příkopu od jihozápadu.

Jádro hrádku s věncem valu a příkopu od jihozápadu.

Foto L. Kundera.

Tvrziště Klobouk je charakteristické netypickou dvojdílnou dispozicí. Jde o pozůstatky tvrze typu motte nacházející se na výrazné vyvýšenině, které jsou díky absenci vysoké vegetace velice dobře viditelné. Tvrziště se skládá z jádra na severní straně a předhradí na straně jižní. Oválné předhradí je chráněno šíjovým příkopem (šířka až 15 m, hloubka až 3 m) a valem. Jádro bylo obehnáno valem a příkopem (šířka 23 m, hloubka 4,5 m). První zmínka o Nechvalínu pochází ze 13. století, ale není vyloučeno, že již v raně středověkém období stával v těchto místech dvorec. Ten snad dokládá nález čtyř hrobů s meči datovaný do velkomoravského období. Před pol. 14. století byla na vyvýšenině vybudována tvrz, ale v r. 1529 je již sídlo uváděno jako pusté. Lokalita byla do odborné literatury poprvé uvedena r. 1930, poslední shrnutí poznatků o ní pochází z r. 2001.

Lieratura: Unger 1975; Nekuda – Unger 1981; Plaček 2001.

Navigační bod: N 49°03‘10.15“, E 17°04‘27.16“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Nechvalín