Najdek na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Šlakhamr – doklad zpracování železa

(středověk, novověk)

Celkový pohled na mlýn a hospodářskou budovu od jihovýchodu.

Celkový pohled na mlýn a hospodářskou budovu od jihovýchodu.

Foto S. Jagošová, 2010.

Areál Šlakhamr je součástí funkčního zařízení, kovářské dílny (hamru), v rámci expozice železářství na Vysočině. Počátky hamru Šlakhamr jsou spojeny s kolonizací krajiny v pol. 13. století. Vznik hamrů v dané oblasti souvisí s těžbou ložiska polymetalických rud na úbočích kopce Peperku, jenž leží v jejím centru. Na Šlakhamru se železo přestalo zpracovávat kolem poloviny 17. století, kdy vznikl na jeho místě mlýn, který byl někdy před pol. 19. století přestavěn do klasicistní podoby. V 80. letech minulého století byl v areálu mlýna proveden archeologický výzkum, který přinesl doklady o existenci hamru. V r. 2000 započala obnova objektu a výstavba technologických zařízení hamru. Areál získalo Technické muzeum v Brně, do současné podoby byl rekonstruován v r. 2012.

Literatura: Merta 1980; Merta – Škabrada 1991.

Navigační bod: N 49°33‘58.31“, E 15°52‘42.46“.

Vysvětlivky k mapám: A – obytná část; B – stodola; C – hospodářské stavení. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Najdek na Moravě