Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Velká šance

(16.–19. století)

Letecký pohled na pevnost od jihozápadu.

Letecký pohled na pevnost od jihozápadu.

Foto T. Ott.

Areál Velké šance představuje doklad novověkého pevnostního stavitelství v komunikačně exponovaném území Jablunkovského průsmyku. Systém vojenských pevností kontroloval a chránil jižní hranici Slezska proti turecké expanzi. Nejstarší opevňovací práce patrně spadají do doby kolem poloviny 16. století. V r. 1663 byla Velká šance přestavěna a její opevnění dostalo bastionovou podobu. Do r. 1848, kdy byla tato pevnost pro zastaralost zrušena, proběhlo ještě několik přestaveb. Pozůstatky Velké šance se nacházejí v mírně vyvýšené poloze a z původních fortifikačních prvků se do současnosti velmi dobře zachovala vnější obranná linie tvořená zemním valem a příkopem. Z vnitřní zástavby se dochovaly pouze terénní nerovnosti. Areál je dnes chráněn jako kulturní památka, jejíž vlastník, obec Mosty u Jablunkova, se snaží o zlepšení jejího stavu a usiluje o prezentaci šance veřejnosti.

Literatura: Krůl – Nováková 2005; Krůl 2010, 2015.

Navigační bod: N 49°29‘54.09“, E 18°44‘35.68“ (Velká šance).

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Mosty u Jablunkova