Mohelno, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

Pravěké mohylové pohřebiště

(7.–6. století př. Kr.)

Neprokopaná mohyla s Božími muky sv. Antoníčka na vrcholu.

Neprokopaná mohyla s Božími muky sv. Antoníčka na vrcholu.

Foto A. Knechtová, 2015.

Pravěké mohylové pohřebiště v Mohelnu je známé především kvůli velké mohyle z doby halštatské, zachované díky božím mukám sv. Antoníčka, vystavěným na jejím vrcholu. Nedávno bylo archeologicky podchyceno v terénu již neznatelné, ale původně mohylové pohřebiště západně od mohyly, které tvoří hroby s kamennými konstrukcemi obsahujícími žárové pohřby. Občasné archeologické výzkumy vyvolané stavebními pracemi odkryly několik hrobů, nicméně vzhledem k malé míře poznání daného prostoru zatím nelze potvrdit předpoklad, že šlo o jednu rozsáhlou, souvislou nekropoli. V dominantní mohyle U Antoníčka lze předpokládat hrob nebo hrobku místní společenské elity z doby halštatské. Zatímco mohylové pohřebiště je součástí národní přírodní rezervace, nedaleký areál podobného typu (pohřebiště v poloze Na Černých) je v současnosti stále ohrožován zemědělskými pracemi.

Literatura: Dvořák 1926; Koštuřík a kol. 1986; Stegmann-Rajtár 1992; Kos 2015a.

Navigační bod: N 49°06‘38.29“, E 16°11‘03.13“ (mohyla).

Vysvětlivky k mapám: A – mohyla; B – hroby. Mapové značky viz sekci Ke stažení.