Mladeč, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

Jeskyně s mladopaleolitickým osídlením

(před 32000–30000 lety)

Mladečské jeskyně, Dóm mrtvých.

Mladečské jeskyně, Dóm mrtvých.

Foto R. Zatloukal.

Mladečské jeskyně jsou místem unikátního nálezu mladopaleolitického osídlení s kosterními pozůstatky člověka moderního typu. Byly objeveny při těžbě vápence v r. 1828 a výzkum v nich probíhal od 80. let 19. století. Nálezy lidských kosterních pozůstatků byly učiněny na třech místech – v prostoru vchodu do jeskyní, v tzv. Dómu mrtvých a v tzv. Kniesově jeskyni (dnes odtěžené). Celkem se v jeskyních nalezlo (bez anatomických souvislostí) přes 100 jednotlivých lidských kostí patřících několika jedincům. Zajímavým objevem byly také okrové značky na stěnách. Ze čtyř vstupů do jeskyní je dnes veřejně používán pouze jeden – hlavní vstup pro návštěvníky na jihovýchodním úpatí Třesína.

Literatura: Szombathy 1904; Knies 1905; Svoboda 2000; Oliva 2003.

Navigační bod: N 49°42‘23.14“, E 17°00‘56.15“ (vstup do jeskyní).

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.