Mikulov na Moravě, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj

Mikve – židovská rituální lázeň

(18. století)

Mikve v podzemní prostoře, odkrytá archeologickým výzkumem.

Mikve v podzemní prostoře, odkrytá archeologickým výzkumem.

Foto A. Knechtová, 2004.

Rituální lázeň – mikve – v Mikulově na Moravě je ojedinělým dokladem archeologicky odkrytého objektu židovského rituálního objektu. Židovská náboženská obec v Mikulově vznikla v pol. 15. století a do pol. 19. století sídlila ve městě nejpočetnější židovská komunita na Moravě. Ve 2. pol. 20. století došlo k rozsáhlým demolicím v centru židovské čtvrti a z původních 317 domů jich zůstalo jen 90. Z významných budov se zachovaly pouze dvě židovské školy, starobinec a Horní synagoga. V r. 2004 byl na ploše parkoviště na Brněnské ulici odkryt sklep s židovskou rituální lázní. Sklep i mikve byly po ukončení výzkumu rekonstruovány a zpřístupněny novým vstupem. Mikve je dnes zahrnuta do naučné stezky Památky židovské čtvrti v Mikulově, která je opatřena informačními panely a tabulkami na významných budovách.

Literatura: Kuča 1998; Samek 1999; Klenovský 1994, 2001; Kubín 2004.

Navigační bod: N 48°48‘31.32“, E 16°38‘09.90“ (vstup z ulice U Staré brány).

Vysvětlivky k mapám: 1, 2 – židovské školy; 3 – starobinec; 4 – synagoga; 5 – studna; A – mikve. Mapové značky viz sekci Ke stažení.