Markvartice u Sobotky, okr. Jičín, Královéhradecký kraj

Čtyřúhelníkové valy doby laténské

(300–50 př. Kr.)

Panoramatický pohled na valy.

Panoramatický pohled na valy.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Čtyřúhelníkové valové ohrazení u Markvartic je lidovou tradicí nazýváno „Žižkovy valy“, pochází však z doby laténské a patrně sloužilo jako dvorec vyšší vrstvy „keltské“ společnosti. Jde o jedinou lokalitu typu Viereckschanze ve východních Čechách, což nejspíše souvisí s tím, že tato sídlištní forma pochází z Bavorska, a nejčastěji se s ní proto setkáváme v jižních a jihozápadních Čechách. Podle nálezů z Markvartic, jako jsou zlomek pochvy meče, bronzové a železné spony, skleněný korálek či dokonce mince z Černomoří, udržovala místní elita obchodní kontakty se vzdálenými oblastmi. Nedaleko valů byly při archeologickém výzkumu objeveny pozůstatky laténské kovárny.

Literatura: Waldhauser 1971, 1975; Venclová 1998; Waldhauser 2004.

Navigační bod: N 50°25'00.61", E 15°12'12.46" (střed lokality).

Vysvětlivky k mapám: A – poloha kovárny; B – místo, na němž stála nadzemní stavba; C – jáma se zbytky dřeva a spáleným prosem; D – poloha žárového hrobu; E – původní vstup. Mapové značky viz sekci Ke stažení.