Malovice u Erpužic, okr. Tachov, Plzeňský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště

(1600–1000 př. Kr.)

Uskupení mohyl v lese u Malovic.

Uskupení mohyl v lese u Malovic.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Mohylník jižně od Malovic je jedním z mála pravěkých mohylových pohřebišť, která nebyla v minulosti příliš narušena. Je zde dochováno téměř 30 mohyl, z nichž některé dosahují ještě dnes výšky až 2 metrů. Prokopáno bylo pouze pět náspů na konci 19. století a jedna narušená mohyla ve 30. letech 20. století. Mohyly měly většinou hliněný násep zpevněný vnitřní kamennou konstrukcí a kamenným věncem po obvodu. Ve střední době bronzové se do nich ukládala nespálená i spálená těla, v mladší době bronzové už jen popel v nádobách, tzv. popelnicích. Bohatší pohřby obsahovaly keramiku, bronzové šperky, zbraně a nářadí a někdy také ozdoby ze zlata či jantaru.

Literatura: Eichhorn 1934, 1937; Šaldová 1967; Čujanová-Jílková 1970; Šaldová 1975.

Navigační bod: N 49°46'52.30", E 13°03'16.98" (severozápadní okraj lokality).

Vysvětlivky k mapám: 1–27 – mohyly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.