Malé Hradisko, okr. Prostějov, Olomoucký kraj

Staré Hradisko – oppidum doby laténské

(2.–1. století př. Kr.)

Letecký snímek lokality, pohled od západu.

Letecký snímek lokality, pohled od západu.

Foto M. Bálek, 2001.

V poloze Staré Hradisko se nachází významné „keltské“ oppidum, které se rozkládá na široké ostrožně, přirozeně chráněné ze tří stran. Mohutné vnější opevnění bylo dlouhé 2800 metrů a chránilo areál o rozloze 37,5 hektarů. Hradiště se skládá z centrální části a dvou předhradí. Osídlené byly i plochy mimo opevnění. Hustá sídlištní zástavba měla dvorcový charakter. Jednotlivé dvorce o rozměrech přibližně 50 x 50 m byly ohrazeny plotem či ohradami a odděleny komunikacemi – často i dlážděnými. Obyvatelé se zabývali specializovanou železářskou výrobou, na hradisku je doloženo také místní zpracování baltského jantaru či výroba mincí. Hradiště představovalo v době laténské centrum pro většinu Moravy a kontrolovalo trasy dálkového obchodu mezi Baltem a severní Itálií. Oppidum bylo známo již v 17. století a zkoumáno bylo od počátku 20. století. Ve 30. letech 20. století na něm byl proveden první plošný systematický archeologický výzkum v naší historii. Při výzkumech bylo zjištěno také osídlení z pozdní doby bronzové, ale prozatím není jisté, jestli bylo hradiště již v této době opevněno.

Literatura: Čižmář 2002; 2004; Čižmářová 2004; Meduna 1961; 1970.

Navigační bod: N 49°29'52.9", E 16°53'08.3" (Malé Hradisko, před Starým Hradiskem).

Vysvětlivky k mapám: A – centrální část; B – západní předhradí; C – malé východní předhradí; D – brána do západního předhradí; E – centrální brána; F – východní brána; G – severozápadní brána. Mapové značky viz sekci Ke stažení.