Lužná u Hanušovic, okr. Šumperk, Olomoucký kraj

Středověký hrad Nový hrad (Neuhaus, Furchtenberg)

(14.–15. století)

Druhá brána, pohled od východu.

Druhá brána, pohled od východu.

Foto H. Dehnerová.

Středověký hrad Nový hrad (Neuhaus, Furchtenberg) s rozsáhlým systémem opevnění je typickým dokladem pevnostní architektury 14. až 1. pol. 15. století. Hrad byl založen patrně kolem r. 1374 a počátkem 15. století se již připomíná jako pustý a zbořený, což potvrzují zjištěné archeologické situace. Násilný zánik hradu indikuje požárová vrstva a množství na místě zanechaných kovových artefaktů. Záchranný archeologický výzkum byl proveden v l. 1991–2001 a zjistil zhruba tři stavební fáze. V první fázi bylo vybudováno jádro s úspornou bergfritovou dispozicí, v druhé fázi byl horní hrad obehnán dvěma okruhy opevnění s šesti velkými hranolovými věžemi a v polední fázi přibyl vnější pás opevnění. Hrad stojí nad údolím řeky Moravy a dnes je zarostlý lesem. V terénu jsou většinou dochované již jen relikty bez nadzemního zdiva; malá část zachovaného zdiva je v havarijním stavu, tedy nezabezpečená.

Literatura: Gardavský 1961; Plaček 2001; Goš 2002.

Navigační bod: N 50°02‘24.55“, E 16°55‘16.65“ (rozcestník Nový hrad).

Vysvětlivky k mapám: A – horní hrad s válcovou věží; B – palác; C – brána; D – dolní hrad; E – příkopy; F – val. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Lužná u Hanušovic