Lídlovy Dvory, okr. Klatovy, Plzeňský kraj

Sklárna Stará Huť u Podlesí – Althütte am Vogelsang

(2. polovina 18. století)

Dnešní stav sklárny.

Dnešní stav sklárny.

Foto V. Turek, 2014.

Sklárna Stará Huť u Podlesí patří k nejlépe prozkoumaným a dochovaným památkám svého druhu u nás. Sklářství bylo pro horské a podhorské oblasti Šumavy typické – první šumavská sklárna vznikla v polovině 14. století na Vimpersku, na Kašperskohorsku byla nejstarším provozem právě sklárna v Podlesí. Poprvé je zmiňována v 16. století, nalezené pozůstatky hutní haly s tavicí a chladicí pecí však pocházejí až z nejmladšího období výroby ve druhé polovině 18. století. Sklárna definitivně zanikla na konci 19. století. Typickými výrobky šumavských skláren byly např. korálky do růženců, knoflíky, části lustrů, umělé kameny či skla do brýlí, které odkryl archeologický výzkum v odpadních haldách kolem sklárny.
Literatura: Lněničková 1989; Fröhlich 1991, 1995; Anděra – Zavřel a kol. 2003.

Navigační bod: N 49°05'27.76", E 13°33'29.32" (lesní cesta u zaniklé sklárny).

Vysvětlivky k mapám: A – tzv. flusárna na výrobu potaše; B – sklářská huť; C – hutní hala; D – sklípek; E – pozůstatky obytného domu; F – pozůstatky tavicí pece; G – pozůstatky chladicí pece; H – úvozová cesta; 1 – šír (chodba zadního topeniště); 2 – niky v šíru; 3 – chladicí prostory; 4 – podezdívka roubené konstrukce. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Lídlovy Dvory
Fröhlich, J. 1995: Archeologický výzkum skláren v okolí Kašperských Hor, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 3, 94–118.