Libušín, okr. Kladno, Středočeský kraj

Raně středověké hradiště

(10.–11. století)

Kostel sv. Jiří a dřevěná zvonice na akropoli hradiště.

Kostel sv. Jiří a dřevěná zvonice na akropoli hradiště.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Kosmova kronika uvádí, že na Libušíně měla sídlit a být pohřbena legendární kněžna Libuše, avšak archeologické výzkumy dokázaly, že opevněné hradiště s akropolí a dvěma předhradími, bylo postaveno až ve druhé polovině 10. století. Při jeho stavbě se uplatnily různé typy konstrukcí, zpravidla dřevohlinitá hradba, příp. doplněná kamennou plentou a příkopem. Hradiště pravděpodobně střežilo obchodní stezku ze středních Čech do Poohří. Zdá se, že jeho založení nenaplnilo původní očekávání, neboť se už tak řídké osídlení polohy záhy zmenšilo, a lokalita se tak stala centrem druhého řádu. Zánik vlastního hradiště je možné klást do druhé poloviny 11. století, následně je v okolí gotického kostelíka sv. Jiří doložena vrcholně středověká ves zvaná Hradiště.

Literatura: Váňa 1973; Varadzin 2012.

Navigační bod: N 50°09'40.60", E 14°01'55.24" (vstup od západu); N 50°09'42.45", E 14°02'19.65" (vstup od východu).

Vysvětlivky k mapám: A – první předhradí; B – druhé předhradí; C – akropole; D – studánka, opevněná zdí slepovanou jílem. Mapové značky viz sekci Ke stažení.