Kytlické Mlýny, okr. Děčín, Ústecký kraj

Areál vojenského opevnění z 20. století

(30. léta 20. století)

Dobře zachovalý pěchotní srub vz. 37 s částečně odstraněným čelním náspem.

Dobře zachovalý pěchotní srub vz. 37 s částečně odstraněným čelním náspem.

Foto Z. Kačerová, 2014.

V okolí hájovny v poloze Křížový buk se dochoval téměř v úplnosti úsek československého lehkého opevnění a doplňujících polních opevňovacích prací ze 30. let minulého století. Soustava bunkrů je typickým příkladem tzv. Benešovy linie, která byla stavěna od r. 1937 jako ochrana Československa před Hitlerovým útokem. Jejím úkolem bylo zbrzdit případný postup německých vojsk, a umožnit tak československé armádě ústup na Slovensko, kde by vázala německé síly až do vojenského postupu Francie ze západu. V okolí hájovny se zachovala celá linie lehkých pěchotních srubů vz. 37, zvaných „řopíky“, které jsou doplněny o další vojenské zemní objekty a dočasné konstrukce.

Literatura: Stehlík 2001; Beneš J. a kol. 2004, 35–37.

Navigační bod: N 50°49'55.94", E14°29'28.57" (rozcestník „Křížový buk“).

Vysvětlivky k mapám: A – poloha Křížový buk; 1 – lehké opevnění vz. 37; 2 – kulometná hnízda; 3 – přibližovací zákopy; 4 – minometný palpost; 5 – protitankový příkop. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Kytlické Mlýny