Krnov-Horní Předměstí, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj

Pravěké hradiště na Kosteleckém vrchu

(700–400 př. Kr.)

Plocha hradiště s vrcholem Kosteleckého vrchu.

Plocha hradiště s vrcholem Kosteleckého vrchu.

Foto M. Zezulová, 2013.

Pravěké hradiště na Kosteleckém vrchu je jedním ze dvou hradišť zajišťujících v době bronzové komunikačně exponované území soutoku řek Opavy a Opavice. Bylo známo již ve 20. letech 20. stol., ale první a doposud jediný archeologický výzkum na něm proběhl v roce 1955. Ten objevil několik keramických zlomků datových do halštatské fáze kultury popelnicových polí. Areál je situovaný na ploše cca 7 ha a obloukovitě jej ze tří stran (ze západu, severu a východu) ohraničuje 1,5–2,0 m vysoké valové opevnění. Na severní straně bývá uváděna klešťovitá brána, která již dnes není v terénu patrná, na rozdíl od dobře znatelných reliktů valu.

Literatura: Jisl 1957; Dohnal 1988; Čižmář 2004.

Navigační bod: N 50°05‘09.58“, E 17°39‘11.31“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Krnov-Horní Předměstí