Kováry, okr. Kladno, Středočeský kraj

Raně středověké hradiště Budeč

(9.–13. století)

Pohled na akropoli hradiště od jihozápadu; stromy zakrývají průběh valů.

Pohled na akropoli hradiště od jihozápadu; stromy zakrývají průběh valů.

Foto M. Kuna, 2013.

Počátky raně středověkého hradiště Budeč, které je tradičně spojováno s mládím sv. Václava, lze klást do poslední třetiny 9., případně na počátek 10. století. Tehdy opevnila akropoli hradiště dřevohlinitá hradba s čelní kamennou plentou a byly zde postaveny rotunda sv. Petra a Pavla – nejstarší dochovaná stojící kamenná stavba v Čechách – a tzv. knížecí dvorec, obehnaný palisádou. V průběhu 10. století bylo opevnění částečně poškozeno a opět opraveno, zanikl dvorec, a pohřbívání se přesunulo od rotundy sv. Petra a Pavla k nově postavenému kostelu Panny Marie. S neklidným obdobím první poloviny 10. století je snad možné spojovat i nález masového hrobu v poloze Na Týnici, přibližně 100 m od hradiště. Osídlení vlastního hradiště zaniklo ve druhé polovině 11. století, avšak nadále se pohřbívalo u obou kostelů. Nejmladší zprávy spojující Budeč s panovnickým rodem pocházejí ze 13. století, kdy české královny předaly patronátní práva k budečskému kostelu vyšehradské kapitule.

Literatura: Bartošková – Štefan 2006; Štefan – Krutina 2009; Bartošková 2014.

Navigační bod: N 50°11'43.82", E 14°14'47.68" (vstup od severu); N 50°11'24.27", E 14°14'37.55" (vstup od jihu, poloha Na Týnici).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole; B – předhradí; C–D – předpokládaná předhradí; E – rotunda sv. Petra a Pavla; F – kostel Panny Marie; G – poloha Na kašně, archeologicky zkoumaná část předhradí; H – poloha Na Týnici. Mapové značky viz sekci Ke stažení.