Kouřim, okr. Kolín, Středočeský kraj

Raně středověká sídelní aglomerace a středověké město

(9.–15. století)

Tzv. Lechův kámen; vpravo v pozadí bazilika sv. Štěpána.

Tzv. Lechův kámen; vpravo v pozadí bazilika sv. Štěpána.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Kouřimsko vykazuje více než tisíciletou sídelní tradici s pozoruhodným příběhem přenášení sídelních aktivit na různá místa v rámci nevelkého mikroregionu. Od konce 8. do počátku 10. století stála v poloze Stará Kouřim vůbec největší raně středověká fortifikace v Čechách, která zahrnovala i pohřebiště elity s luxusními šperky a zbraněmi kolem tzv. Libušina jezírka. V polovině 10. století přenesli Přemyslovci centrum na hradiště u sv. Jiří a do menšího hradiště u sv. Vojtěcha. Konečně ve 13. století se osídlení soustředilo do nově vzniklého města Kouřimi, kterému dodnes vévodí gotická bazilika sv. Štěpána, prvomučedníka.

Literatura: Šolle 1981; Lutovský 2001; Rišlink 2011.

Navigační bod: N 50°00'08.07, E 14°59'10.47" (Lechův kámen); N 49°59'55.70", E 14°58'52.44" (u sv. Jiří); N 49°59'45.83", E 14°59'14.09" (u sv. Vojtěcha); N 50°00'09.29", E 14°58'38.12" (muzeum na náměstí).

Vysvětlivky k mapám: A – tzv. Lechův kámen; B – hradiště Stará Kouřim; C – klešťovitá brána; D – tzv. Libušino jezírko; E – hradiště u sv. Jiří; F – hradiště u sv. Vojtěcha; G – město Kouřim; 1 – vnější val; 2 – vnitřní opevnění; 3 – terénní vlna, původní opevnění přes svatojiřskou ostrožnu; 4 – místo kostela sv. Jiří; 5 – místo kostela sv. Klimenta; 6 – zaniklý kostel sv. Vojtěcha; 7 – tzv. Pražská brána; 8 – tzv. Muzejní bašta; 9 – bazilika sv. Štěpána, prvomučedníka. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Kouřim