Kolvín, okr. Příbram, Středočeský kraj

Proboštství Baštiny

(14.–15. století)

Kostel od jihozápadu.

Kostel od jihozápadu.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Zaniklé proboštství Baštiny je jedním z mála příkladů církevních památek tohoto druhu u nás. Pobočný řeholní dům (tzv. cella) benediktinského kláštera na Ostrově u Davle vznikl v Baštinách před polovinou 14. století a zanikl již během husitských válek. Dominantou areálu jsou rozsáhlé ruiny kostela, který pravděpodobně nahradil původní dřevěnou sakrální stavbu. Ještě na přelomu 19. a 20. století bylo kostelní zdivo zachováno asi do výše 5 m včetně okenních otvorů, dnes však stavbu ohraničuje už jen 1–2 m vysoký val. Kostel obklopují relikty další zástavby a mladší stopy po provozu lesních řemesel a těžby. Areál se nachází v blízkosti Padrťských rybníků, které byly založeny v 16. století jako rezervoáry vody pro plavení dřeva do blízkých hutí.

Literatura: Lego 1898; Podlaha 1900, 65–66; Foltýn 2006; Smolová 2007; Nováček – Petr 2009.

Navigační bod: N 49°38'19.49", E 13°45'07.14" (u kostela).

Vysvětlivky k mapám: A – kostel; B – pozůstatky věžovité stavby a dalších navazujících objektů; C – pozůstatky menších staveb; D – pozůstatky roubeného domu vytápěného kachlovými kamny; E – novověké těžební jámy; F – novověký milíř; 1 – hlavní loď kostela; 2 – presbytář kostela; 3 – předsíň kostela. Mapové značky viz sekci Ke stažení.