Koblov a Petřkovice, okr. Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

Polykulturní osídlení Landek

(před 23000–21000 lety, 700–400 př. Kr, 8.–15. století)

Letecký pohled na západní část návrší s raně středověkým hradiskem a středověkým hradem.

Letecký pohled na západní část návrší s raně středověkým hradiskem a středověkým hradem.

Foto M. Zezula.

Lokalita je významná svou polohou, která umožňovala kontrolu tzv. jantarové stezky. Jihozápadní část landeckého návrší sloužila jako místo k sídlení již paleolitickým lovcům a pocházejí z ní nejstarší doklady využití černého uhlí. Areál byl objeven v r. 1923 a výzkumy probíhaly nárazově až do 90. let 20. stol. Objeveno zde bylo několik ohnišť, kamenné nástroje, pozůstatky zvířecích kostí (např. koně, soba a mamuta) a především ženská figurka – tzv. Petřkovická venuše. Temeno ve východní části lokality náleželo raně středověkému hradišti z 8. stol. a později středověkému zeměpanskému hradu ze 2. pol. 13. stol.; hrad zanikl ve 2. pol. 15. stol. Tato část areálu byla archeologicky zkoumána od roku 1924, nárazově až do roku 1998. Vnitřní areál hradiště o rozloze 0,6 ha uzavírá fortifikační systém tvořený dvojicí příkopů a valů, který byl využit při stavbě hradu. Kromě nevelkého reliktu zdiva z části hradního jádra se však do dnešní doby další stavební prvky nedochovaly.

Literatura: Klíma 1954–1955; Kouřil 1994, 2003; Svoboda 1999, 2003; Bakala 2003; Janák 2003; Moravec – Zezula 2013a, 2013b.

Navigační bod: N 49°52‘05.30“, E 18°15‘35.11“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Koblov a Petřkovice
Svoboda, J. A. 2009: Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. Brno.pdf