Knížecí Pláně, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

Zaniklá dřevorubecká vesnice Fürstenhut

(19. a 20. století)

Krajina bývalé vesnice s mezními pásy.

Krajina bývalé vesnice s mezními pásy.

Foto M. Kuna, 2013.

Zaniklá ves Fürstenhut na Šumavě je působivou připomínkou tragických událostí moderních českých dějin. Vesnici založil na konci 18. století kníže Schwarzenberg a pozval do ní rodiny z nedalekého stašského panství. Přes obtížné životní podmínky v nadmořské výšce kolem 1000 m se obec rozvíjela a ve druhé polovině 19. století v ní žilo již přes 700 lidí. Kromě samotných usedlostí zde stál kostel, hřbitov, škola, mlýn, pila, hájovna a čtyři hostince, ve vsi fungoval také divadelní a taneční soubor a orchestr. Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo obce vysídleno a ani nově příchozí obyvatelé zde nezůstali dlouho. Území se v 50. letech stalo součástí zakázaného pohraničního pásma, kterým probíhala tzv. železná opona; veškeré budovy v obci včetně kostela byly srovnány se zemí. Kromě jejich pozůstatků je v terénu dobře patrný především systém polí, ohraničených mezními pásy z mohutných balvanů.

Literatura: Beran 2005; Petráš 2006; Tabera 2011; Sankot 2012; www_Knížecí Pláně 1–2.

Navigační bod: N 48°57'20.35", E 13°37'02.36" (u rozcestníku „Knížecí pláně-rozcestník“, ve středu lokality).

Vysvětlivky k mapám: A – pozůstatky kostela sv. Jana Křtitele; B – pomník padlým ve světových válkách; C – místo fary; D – hřbitov; E – místo školy; F – místo hostince Pöschl; G – samostatný sklep hostince Kölbl, H – pozůstatky hostince Kölbl; J – pozůstatky mlýna; K – místo Tremlovy pily; L – místo myslivny; M – turistická chata Hájenka; N – místo budovy roty pohraničníků; O – stará cesta s řadami balvanů; P – prohlubeň po průběhu železné opony; Q – přímá cesta mezi stromy, doklad průběhu želené opony. Mapa tzv. stabilního katastru z r. 1837: 1 – lesy; 2 – louky; 3 – pastviny; 4 – pole; 5 – mokřiny; 6 – kamenné domy; 7 – „spalné“ domy (s dřevěným patrem); 8 – dosud nezastavěné parcely; 9 – mladší domy, které ve stabilním katastru ještě nebyly evidovány. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Knížecí Pláně