Javorník-město, okr. Jeseník, Olomoucký kraj

Středověký hrad Rychleby

(14. století)

Pohled z bergfritu na novodobou vyhlídku.

Pohled z bergfritu na novodobou vyhlídku.

Foto H. Dehnerová.

Zřícenina středověkého hradu Rychleby byla součástí systému fortifikací na Javornicku. Společně s Pustým zámkem na protější straně údolí byl hrad založen pravděpodobně k ochraně obchodní stezky na přelomu 13. a 14. stol. Mezi pozůstatky, odkryté na poč. 20. stol., patří hradní jádro, jednodílný palác, parkán, příkop a vnější val, který se rozšiřoval v plošinu s padacím mostem a s nedalekou branskou budovou. Hradní areál byl později rozšířen o dvě budovy na vnější straně hradby. V dnešní době jsou v areálu patrná torza budov a hradby a novodobá vyhlídka kruhového půdorysu s točitým schodištěm.

Literatura: Stumpf 1915; Goš 1976; Kouřil – Prix – Wihoda 2000.

Navigační bod: N 50°21‘51.80“, E 16°58‘57.04“ (vstup).

Vysvětlivky k mapám: A – bergfrit; B – vnější val; C – branská budova; D – novodobá vyhlídka; E – jednodílný palác; F – obdélná stavba při hradbě; G – parkánová zeď; H – čtvercová budova; I – věžovitá stavba; J – předhradí; K – příkop; L – obvodová zeď. Mapové značky viz sekci Ke stažení.