Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

Pravěké hradiště Hradisko

(750 př. Kr. až 10. století)

Letecký pohled na hradiště od západu.

Letecký pohled na hradiště od západu.

Foto M. Bálek.

Pravěké hradiště Hradisko je jedním z největších výšinných opevněných sídlišť horákovské kultury na Moravě. Hradiště je trojúhelníkovitého tvaru a rozkládá se na nevysoké ostrožně. Areál byl objeven na počátku 20. stol. a byl nárazově zkoumán až do počátku 21. stol. Jeho dnešní rozloha se po revizi starých výzkumů odhaduje na 5 ha. Datace opevnění je nejasná a je možné, že náleží až k mladšímu (laténskému) období. Areál byl patrně využíván ještě v raném středověku. Dnes je v terénu vidět val zachovaný podél jižní, západní a severní strany, na hraně svahů. Jelikož se hradiště nachází v zemědělsky obdělávaném prostoru, další výraznější fortifikační prvky již byly setřeny.

Literatura: Koštuřík 1986; Čižmář 1999, 2004; Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002.

Navigační bod: N 49°05‘06.21“, E 15°52‘53.16“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Jaroměřice nad Rokytnou