Jarohněvice, okr. Kroměříž, Zlínský kraj

Raně středověké mohylové pohřebiště

(9. století až počátek 10. století)

Mohyla č. 1.

Mohyla č. 1.

Foto B. Machová, 2010.

Raně středověké mohylové pohřebiště s kostrovými pohřby v Jarohněvicích bylo objeveno v 90. letech 19. stol. V té době bylo na mohylníku zjištěno 17 mohyl, z nichž 4 byly prozkoumány. Dalších 11 mohyl bylo prozkoumáno o pár let později a další dvě byly objeveny u Drahlova a prozkoumány v závěru 19. stol. Mohyly ležely původně ve 4 řadách a dosahovaly šířky cca 10 m a výšky až 70 cm. Pohřby byly uloženy patrně v dřevěných rakvích, mezi významné milodary patřil zejména jeden meč, dále ostruhy, sekery, železné kopí, hroty šípů, nůž, náušnice, bronzový prsten, kování vědérka a keramické nádoby. Dnes se mohylník nachází v oboře a lze na něm spatřit 13 v terénu velice dobře rozeznatelných mohyl.

Literatura: Wankel 1888; Přikryl 1890; Dostál 1966; Machová 2015.

Navigační bod: N 49°15‘40.35“, E 17°22‘56.47“.