Hvožďany u Bechyně, okr. Tábor, Jihočeský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště Hemery

(1600–450 př. Kr.)

Mohyla na pohřebišti v poloze Na Hoškové.

Mohyla na pohřebišti v poloze Na Hoškové.

Foto D. Dreslerová.

V revíru Hemery, v místě s traťovým názvem Na Hoškové, leží jedno z největších a nejzachovalejších jihočeských mohylových pohřebišť. Mohylník byl s přestávkami užíván přes 1000 let, přičemž během této doby se postupně měnily velikost a vnitřní konstrukce mohyl, hrobový inventář i další prvky pohřebního ritu. V hrobech byly nalezeny keramické nádoby, bronzové či železné zbraně a šperky či skleněné korálky. Jako většina těchto památek bylo pohřebiště Hemery zkoumáno již v 19. století; ve 30. letech 20. století se na jeho výzkumu podílela americká expedice z Harvardovy univerzity. Dnes je zde registrováno 98 mohyl.

Literatura: Píč 1896, 1900; Dubský 1949; Venclová a kol. 2008; Menšík 2010; Chvojka – Michálek 2011.

Navigační bod: N 49°18'31.50", E 14°24'52.23" (západní okraj lokality).