Hrotovice, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

Zaniklá středověká vesnice Mstěnice

(2. polovina 13. až 2. polovina 15. století)

Tvrz s relikty hradební zdi a centrální obytné věže, na levé straně vstupní část tvrze.

Tvrz s relikty hradební zdi a centrální obytné věže, na levé straně vstupní část tvrze.

Foto A. Knechtová, 2013.

Zaniklá středověká vesnice Mstěnice je jedním ze systematicky prozkoumaných komplexů venkovského prostředí na území České republiky. V areálu je doloženo pravěké a raně středověké osídlení, na které ve 2. pol. 13. stol. navázala středověká ves s tvrzí, vodním mlýnem a předsunutým opevněním, jež zanikla ve 2. pol. 15. stol. Pozůstatky tvrze i vsi zůstaly po svém zániku zachovány a od 2. pol. 20. stol. na lokalitě probíhal archeologický výzkum, který doložil 17 usedlostí ve dvou obloukovitých řadách. V jižní části areálu se rozkládala tvrz s přilehlým panským dvorem, jehož součástí byl vodní mlýn a užitkové stavby. Čtvercový areál tvrze tvořily menší a větší věž, hradební zeď a vodní příkop. Zaniklá ves je součástí naučné stezky Hrotovicko, která je opatřena infopanely. Návštěvník může i v dnes dobře vidět pozůstatky tvrze, dvora, usedlostí i hospodářských objektů.

Literatura: Nekuda – Unger 1981; Nekuda V. 1985, 1999, 2000; Nekuda R.– Nekuda V. 1997; Nekuda R. 2006, 2007; Galusová 2015.

Navigační bod: N 49°04‘43.66“, E 16°04‘16.92“ (zaniklá ves).

Vysvětlivky k mapám: 1 – středověká ves; 2 – hrádek předcházající tvrzi; 3, 4 – dočasné fortifikace; A – čočkovitá náves; B – pozůstatky tvrze; C – panský dvůr; D – základy sušárny obilí a stodoly; E – pozůstatky vodního mlýna; F – vodní příkop. Mapové značky viz sekci Ke stažení.