Hradišťko u Sadské, okr. Nymburk, Středočeský kraj

Zaniklá středověká ves Lhota na Kří

(14. století)

Pohled přes vodní příkop na tvrziště.

Pohled přes vodní příkop na tvrziště.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Zaniklá středověká ves Lhota na Kří byla založena v areálu původního loveckého hvozdu kolem knížecího dvorce Sadská. Území zůstávalo kvůli nevhodným půdním podmínkám dlouho neosídleno, a tvořilo tak jakousi vnitřní periferii v sídelní oblasti Čech. Stejně jako okolní čtyři vesnice (všechny pojmenované Lhota) vznikla Lhota na Kří kolem poloviny 14. století, ovšem ještě do konce tohoto století v důsledku nepříznivých přírodních podmínek zanikla. Za tuto krátkou dobu zde bylo vytyčeno až 50 parcel pro usedlosti kolem rozměrné návsi a vznikla zde charakteristická tvrz typu motte s vodním příkopem, která je dodnes dominantou lokality. Je však možné, že některé usedlosti zůstaly pouze ve fázi záměru a jejich parcely nebyly vůbec zastavěny.

Literatura: Klír 2008, 2014.

Navigační bod: N 50°08'06.41", E 14°55'38.71" (odbočka ze silnice); N 50°08'47.54", E 14°55'52.60" (vstup od východu).

Vysvětlivky k mapám: A – pozůstatky usedlostí; B – původní náves; C – tvrz typu motte; D – rybníček Káň, napájející příkop tvrze; E – pozůstatky hospodářského dvora. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Hradišťko u Sadské