Horní Moštěnice, okr. Přerov, Olomoucký kraj

Švédské šance, novověké polní opevnění

(1643)

Letecký pohled na Švédské šance a porostové příznaky od jihu.

Letecký pohled na Švédské šance a porostové příznaky od jihu.

Foto M. Kalábek, 2006.

Polní opevnění Švédské šance vzniklo v souvislosti s vpádem Švédů na Moravu během třicetileté války. V areálu, který sloužil pouze krátkou dobu, byli umístěni dragouni, pěchota i dělostřelectvo v samostatně ohrazeném prostoru. Původně měl tábor šestiboký půdorys, náspy byly zesíleny trojbokými a čtyřbokými bastiony a mimo opevnění stály čtyři reduty. Unikátním externím objektem byla tzv. hlavní šance. Do dnešních dnů se v rámci táborového komplexu zachovaly relikty vnější reduty severovýchodně od obce Horní Moštěnice. Nechvalně známá je lokalita v důsledku události tzv. masakru na Švédských šancích, kdy bylo r. 1945 v areálu zabito 265 lidí německé, maďarské a slovenské národnosti.

Literatura: Kreutz 1927; Polišenský 1970; Plaček 2001; Peška – Plaček 2002.

Navigační bod: N 49°25‘28.58“, E 17°28‘49.54“ (Horní Moštěnice-Švédské šance).

Vysvětlivky k mapám: A – relikty vnější reduty; B – objekt tzv. hlavní šance; C – reduta na jihovýchodě. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Horní Moštěnice