Holštejn, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Pravěká jeskyně, zřícenina středověkého hradu Holštejn a zaniklé městečko

(2900 př. Kr. až 15. století)

Celkový pohled na lokalitu „Na Městečku“, s vystupující vápencovou hradní skálou Hladomorna. Pohled od severu.

Celkový pohled na lokalitu „Na Městečku“, s vystupující vápencovou hradní skálou Hladomorna. Pohled od severu.

Foto V. Kolomazníček, 2019.

Rozsáhlý zaniklý sídlištní komplex, v současné krajině nejvýrazněji zastoupený zříceninou hradu Hohler Stein, v české podobě Holštejn, zahrnuje mj. pozůstatky opevněného areálu a zaniklého středověkého městečka, dobře viditelné středověké komunikace nebo relikty vápenických pecí. Hrad nechal v roce 1278 vystavět Nartman z Čeblovic a k jeho zániku došlo v 15. století. Zajímavostí je, že byl spojen skalní chodbou s jeskyní Hladomornou (Lidomornou), ležící přímo pod ním. Jeskyně byla využívána již v pravěku, což dokládají nálezy z období eneolitu (kultura se šňůrovou keramikou), nejvíce je však spojena s obdobím středověku, kdy byla využívána jako vězení.

Literatura: Černý 1979; Hasoň – Koudelka 2015; Hosák – Zemek a kol. 1981; Štětina 2016.

Navigační bod: N 49°24'08.1", E 16°46'35.1" (pod skalní stěnou a před jeskyní Hladomorna)

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.