Holasovice, okr. Opava, Moravskoslezský kraj

Pravěké hradiště a zeměpanský hospodářský dvůr

(kolem 3600 př. Kr., 1200–750 př. Kr., 12.–13. století)

Letecký snímek hospodářského dvora v místě západní části pravěké a středověké výšinné lokality.

Letecký snímek hospodářského dvora v místě západní části pravěké a středověké výšinné lokality.

Foto M. Zezula.

Areál pravěkého hradiště a zeměpanského hospodářského dvora v Holasovicích patří mezi nejdéle zkoumané archeologické lokality moravsko-slezského pomezí. Objevena byla již na počátku 19. století. Pravěké nálezy reprezentuje dvojice vzájemně se překrývajících příkopů, které vymezovaly jádro hradiště z období eneolitu a doby bronzové. Počátky středověkého osídlení se datují do 2. poloviny 12. století, kdy byl na hradišti založen dřevěný kostelík s přilehlým pohřebištěm. V západní části dvora byly objeveny relikty raně gotického kostela, dnes přestavěného na obytný dům. Dnešní zástavba, sestávající z hospodářských budov a obytných objektů, pochází z 18. až první poloviny 20. století.

Literatura: Jisl 1952b, 1955, 1964; Bakala 1969; Kouřil 1994; Šikulová 1966; Prix 2012; Šikulová – Zezula 2012.

Navigační bod: N 49°59‘56.35“, E 17°48‘32.68“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Holasovice