Heršpice, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj

Zaniklá středověká vesnice Konůvky

(14. století až polovina 15. století)

Celkový pohled na tvrziště.

Celkový pohled na tvrziště.

Foto A. Knechtová, 2015.

Zaniklá středověká ves Konůvky vznikla patrně v průběhu 14. a v první polovině 15. století. Jde o dvojřadou lesní lánovou ves, seskupenou kolem potoka s jednoduchou tvrzí. Ves zanikla nejpozději ve druhé polovině 15. století. V 60.–70. letech 20. století vznikla v jejích místech obora, čímž byly relikty vsi ochráněny před zničením. Po obou stranách vodoteče se rozkládaly asi 33 usedlosti se základovým zdivem naznačujícím tříprostorové půdorysné členění domů. Jižně od vsi stála tvrz, tvořená dvěma obytnými stavbami (věžovitou a obdélnou) a dlážděným nádvořím, vedoucím k chlebovým pecím. Nad vsí byla terasa s kostelem a hřbitovem; na východě vsi se nacházejí zbytky „motte“ obehnaného příkopem. Pozůstatky areálu jsou konzervovány a jsou dodnes v krajině dobře patrné. Návštěvníka provede lokalitou naučná stezka opatřená infopanely. Památku je vhodné navštívit v době vegetačního klidu.

Literatura: Šaurová 1973; Měchurová 1997, 2002, 2015.

Navigační bod: N 49°05‘24.44“, E 16°57‘58.42“ (zaniklá vesnice).

Vysvětlivky k mapám: A – ves; B – pozůstatky tvrze; C – chlebová pec; D – kostel s hroby; E – motte. Mapové značky viz sekci Ke stažení.