Dýšina, okr. Plzeň-město, Plzeňský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště v trati Nová Huť

(1600–1300 př. Kr., ojediněle i později)

Velká mohyla na okraji paseky.

Velká mohyla na okraji paseky.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Mohylové pohřebiště v lese Háj u Nové Huti se nachází v zalesněném regionu kolem říčky Klabavy, v němž se koncentrovalo velké množství pravěkých mohyl. Většina z nich se však do dnešní doby nedochovala. Například velké mohylníky ze střední a mladší doby bronzové pod Velkou skálou a u osady Horomyslice zničila až na výjimky těžba železné rudy. Pohřebiště v trati Nová Huť bylo zkoumáno od 80. let 19. století, ale ještě dnes je zde dochováno 113 mohylových náspů. Mohyly měly hliněnou či kamennou konstrukci a pocházejí z nich keramické nádoby, bronzové zbraně a šperky, včetně několika zlatých předmětů. Jsou datovány převážně do střední doby bronzové, příp. mladší doby bronzové a doby laténské.

Literatura: Smolík 1878; Rybová – Šaldová 1958; Čujanová-Jílková 1970; Čtrnáct 1975.

Navigační bod: N 49°47'04.45", E 13°30'19.91" (vstup od jihozápadu).