Drnek, okr. Kladno, Středočeský kraj

Zaniklá středověká ves Svídna

(14.–15. století)

Tzv. neklidný terén v západní části zaniklé vsi.

Tzv. neklidný terén v západní části zaniklé vsi.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Vesnice Svídna vznikla ve 14. století, v době vrcholící středověké kolonizace českých zemí a souvisejících hlubokých změn ve společnosti. Hospodaření v nepříliš úrodné poloze na okraji tradiční sídelní oblasti se však postupně stávalo nevýnosným, a tak Svídna už v 15. století, v průběhu dalších ekonomických změn, zanikla. Díky dobře dochovaným reliktům se ves stala vzorovým archeologickým výzkumem středověkých vesnic v Čechách; zkoumána byla v 60. a 70. letech minulého století. Svídna se skládala ze 14 usedlostí, zahrnujících celokamenné trojprostorové domy, hospodářské stavby, zahrady a navazující pole. Na leteckých laserových snímcích byly nedávno v okolí vesnice nalezeny pravděpodobné mezní pásy, pozůstatky polí.

Literatura: Smetánka 1988; Pešta 2000 (typy středověkých vesnic a plužin).

Navigační bod: N 50°12'06.28", E 13°57'05.67" (vstup od západu).

Vysvětlivky k mapám: 1–14 – parcely původních usedlostí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Drnek
Pešta, J. 2000: Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech, Průzkumy památek 7/2, 153–168.