Dřemovice u Města Libavá, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

Olejovice, zaniklá obec a klášter

(vrcholný středověk až polovina 20. století)

Olejovice ve 30. letech 20. století.

Olejovice ve 30. letech 20. století.

Podle Bergmann 1937.

Olejovice zanikly jako jedna z 19 podobně postižených obcí v procesu poválečného vysídlení obyvatelstva a vzniku vojenského výcvikového tábora Moravský Beroun – Výcvikový prostor Libavá. Před odsunem bylo v r. 1946 v obci 32 domů, kaple sv. Jana Nepomuckého a hřbitov, drobné sakrální památky v krajině, škola, hasičská zbrojnice, rychta, mlýn a zaniklý premonstrátský klášter Panny Marie a sv. Jiří z pol. 13. století. Zaniklý klášter z 13. století ležel jižně od obce a v té době z něj byly patrné základy kamenné stavby (modlitebny?), pece na výrobu cihel či dlaždic a skupina sedmi hrobů. Dnes jsou v areálu k vidění pouze torza zdiv, zejména kaple, studny a zbytky mlýna. V místě zaniklé obce se také nachází mnoho stop po nedávném pobytu sovětské armády. Lokalita leží ve vojenském prostoru s omezeními pro pohyb turistů.

Literatura: Bergmann 1937; Hoffmann 1964; Papoušek 1998; Baarová – Moš – Šlézar 2003; Glonek 2007; Wihoda 2007, 2011; Kouřil 2011.

Navigační bod: N 49°40‘48.31“, E 17°31‘50.70“ (střed zaniklé obce).

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Dřemovice u Města Libavá