Dolní Věstonice, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj

Pozůstatky paleolitického osídlení

(před 38000–28000 lety)

Kalendář věků v hliníku bývalé cihelny.

Kalendář věků v hliníku bývalé cihelny.

Foto A. Knechtová, 2015.

Unikátní pozůstatky paleolitických sídlišť se rozkládají na katastrech obcí Dolní Věstonice a Pavlov. První archeologické výzkumy byly provedeny ve 30. letech minulého století a intenzivně pokračují až do dnešních dnů. Sídliště jsou významná doklady obytných objektů a loveckých aktivit (obydlí, ohniště, skládky mamutích kostí), dále projevy duchovního života a stopami výrobních technologií lovců mamutů (rituální pohřby, umění, vypalování hlíny, výroba textilu). Lovecká sídliště se dochovala pod překryvem pleistocenní spraše; archeologové je rozlišují názvy Dolní Věstonice I–III a Pavlov I–IV. Areál Dolní Věstonice I je proslaven nálezem tzv. Věstonické venuše. V areálu Dolní Věstonice II může dnes návštěvník vidět tzv. kalendář věků (mocný sprašový profil zachycující paleolitické osídlení). Nově lze v areálu navštívit muzeum Archeopark Pavlov, prezentující výsledky dlouholetých výzkumů.

Literatura: Klíma 1983, 1990; Svoboda a kol. 1999; Svoboda 1999, 2005, 2010, 2017.

Navigační bod: N 48°53‘18.60“, E 16°38‘34.90“ (Dolní Věstonice, rozcestník u archeologické expozice).

Vysvětlivky k mapám: A – Dolní Věstonice I; B – Dolní Věstonice II; C – „kalendář věků"; D – Dolní Věstonice III; E – Pavlov I; F – Pavlov VI. Mapové značky viz sekci Ke stažení.