Čistá u Rovné, okr. Sokolov, Karlovarský kraj

Těžební komplex Jeroným a zaniklé město Lauterbach

(14.–20. století)

Rybník s příčnou hrází.

Rybník s příčnou hrází.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Těžba cínu probíhala ve Slavkovském lese nejpozději od středověku, zpočátku především rýžováním. Samotný důl Jeroným fungoval pravděpodobně od 15. do 20. století, s největší intenzitou těžby do 17. století. Pozůstatky těžby tvoří propadající se chodby a štoly, rýžovnické sejpy a areály zpracování rudy. Patří k nim také zaniklé i dosud existující rybníky, bývalé rudné mlýny a zaniklé cesty. V r. 2008 byl důl prohlášen za národní kulturní památku a od té doby je postupně zpřístupňován veřejnosti. Přilehlé hornické město Lauterbach vzkvétalo především v 16. století, v době nejintenzivnější těžby cínu. Definitivně zaniklo po druhé světové válce, kdy odtud bylo vysídleno většinové německé obyvatelstvo a území se stalo součástí Vojenského újezdu Prameny. V 50. letech byl Lauterbach srovnán se zemí při vojenském cvičení. Z města je dochováno stromořadí na bývalém náměstí, ruiny budov s často přístupnými sklepy, zanikající rybníky a části cest.

Literatura: Majer 1970; Beran a kol. 1996; Hlušičková a kol. 2002; Jaša 2007; Kukutsch – Stolárik 2008; Kaláb – Lednická 2009; Tomíček 2011, 2012; www_Čistá u Rovné.

Navigační bod: N 50°06'05.04", E 12°42'42.87" (parkoviště u pinkoviště B); N 50°06'09.89", E 12°42'10.07" (parkoviště u zaniklých mlýnů); N 50°05'58.19", E 12°43'43.36" (Lauterbach, křižovatka silnic).

Vysvětlivky k mapám: A – rýžovnické sejpy u ústí štoly Bohatá sv. Barbora; B – důl Jeroným; C – soustava rybníků a kanálů; D – pravděpodobné pozůstatky mlýna; E – zaniklé mlýny na Lobezském potoce; F – pozůstatky náhonů; G – mezní pásy a terasy plužin; H – pozůstatky staveb; I – zemní práce zadržující vodu; J – vojenské okopy pro pěchotu; K – vojenské okopy pro těžkou techniku; L – zaniklé město Lauterbach; M – úvozové cesty; N – ústí dědičně štoly Jeroným; O – nejvýchodnější rybník, rozdělený hrází. Mapové značky viz sekci Ke stažení.