Chýnov, okr. Praha-západ, Středočeský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště

(6.–5. století př. Kr.)

Jedna z lépe zachovalých mohyl v Chýnovském háji.

Jedna z lépe zachovalých mohyl v Chýnovském háji.

Foto M. Kuna, 2014.

Mohylové pohřebiště v Chýnovském háji představuje jeden z mála zachovalých mohylníků ve středních Čechách. Jeho okolí je spojováno s bájnou luckou válkou (tzv. Turským polem) a nachází se zde řada archeologických lokalit, s mýtem o bojích Čechů s Lučany ovšem nesouvisejících. Pravěký mohylník v Chýnovském háji pochází z doby bronzové až časně laténského období. Archeologicky byl zkoumán už několikrát, ale nálezy z něj byly většinou chudé; jedinou výjimkou je vzácná bronzová (tzv. maskovitá) spona z 5. století př. Kr. (dnes v Národním muzeu v Praze). Podrobné zaměření památky v 80. letech 20. století zaznamenalo v části na katastrálním území Chýnova 43 mohyly. Druhá část, na katastrálním území sousedního Turska, která je zachycena ještě na více než 150 let starém náčrtku kněze a archeologa Václava Krolmuse, byla už v 19. století rozorána. V nedaleké pískovně v Libčicích bylo objeveno sídliště, na němž pravděpodobně žila komunita, která pohřbívala své zemřelé v Chýnovském háji.

Literatura: Felcmann 1902; Sklenář 1972; Sankot 1979; Lutovský 1994; Vojtěchovská 2001.

Navigační bod: N 50°11'25.53", E 14°20'34.44" (křižovatka lesních cest jižně od lokality).

Vysvětlivky k mapám: A – mohyla v lese Ers; B – pahorek Krliš; C – tzv. Čestmírova mohyla (A–C – místa spojovaná s hrobem bájného hrdiny lucké války Tyra); D – mohylové pohřebiště v Chýnovském háji; E – pískovna v Libčicích se sídlištními archeologickými nálezy; F – hranice katastrálních území Chýnova a Turska; G – úvozová cesta; 1–43 – mohyly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.