Češov, okr. Jičín, Královéhradecký kraj

Pravěké a raně středověké hradiště Češovské valy

(1. století př. Kr., raný středověk?)

Severní vstup do areálu hradiště.

Severní vstup do areálu hradiště.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Hradiště Češov s nejvyššími dochovanými valy v Čechách bylo osídleno a využíváno od pravěku po středověk, avšak pro nedostatek rozsáhlejších archeologických výzkumů není možné přesněji určit dobu jeho výstavby. Opevnění hradiště tvořil mohutný násep zpevněný vnitřní trámovou konstrukcí s čelní kamennou plentou a příkopem. Určité indicie naznačují, že opevnění mohlo částečně vzniknout v době železné (v laténském období) nebo v raném středověku. Navíc se zdá, že valy na akropoli zvýšili Švédové v době třicetileté války, z níž se dochovaly i další pozůstatky v okolí lokality (např. dělostřelecká postavení). Hradiště bylo využíváno i v moderní době, kdy se zde např. ukrývalo okolní obyvatelstvo za prusko-rakouské války v r. 1866.

Literatura: Čtverák 2001; Čtverák a kol. 2003.

Navigační bod: N 50°19'58.13", E 15°20'59.75" (severní brána).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole s tzv. vysokými valy; B – předhradí; C – tzv. Prasečí rynek s opevněným pramenem; D–E – klešťovité brány; F–G – reduty z třicetileté války; H – mohylové pohřebiště; J – úvozové cesty; K – dvě osamocené mohyly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Češov
Čtverák, V. 2001: Komplex Češov (okr. Jičín) – fenomén v české archeologii?, Archeologie ve středních Čechách 5/2, 365–404.