Bzí a Radkovice u Měčína, okr. Plzeň-jih a okr. Klatovy, Plzeňský kraj

Výšinná sídliště Velká skála a Osobovská skála ze středního eneolitu

(3100–2800 př. Kr.)

Osobovská skála.

Osobovská skála.

Foto Č. Čišecký, 2013.

Výšinná sídliště středoeneolitické chamské kultury jsou známa ze západních Čech a Bavorska. Mívají zcela specifické umístění v krajině, a to na nevelkých skalních sucích či skalnatých ostrožnách. Podle jejich malé rozlohy lze soudit, že je obývala vždy jen jedna rodina či malá komunita, ale důvod výběru těchto specifických míst přesněji neznáme. Na Velké Skále u Bzí provedl výzkum již na konci 19. století amatérský archeolog F. X. Franc. Použil při něm na svou dobu velmi moderních metod – zkoumal např. původ suroviny na výrobu kamenných nástrojů a určoval druhy pěstovaného obilí podle otisků zrn na keramice. Druhá lokalita na Osobovské skále u Radkovic byla zkoumána teprve nedávno. I zdejší nálezy, jako např. zuhelnatělá obilná zrna či semena luštěnin a lnu, dokládají zemědělský ráz chamských sídlišť, a to i přes jejich neobvyklou polohu.

Literatura: Franc 1906; John 2007, 2010.

Navigační bod: N 49°32'30.08", E 13°28'56.76" (Bzí, u lokality); N 49°28'47.62", E 13°27'34.32" (Radkovice, u lokality).

Vysvětlivky k mapám: B–F – Velká skála u Bzí; G–J – Osobovská skála u Radkovic. B – místo s koncentrací archeologických nálezů; C – nakloněná rovina, na níž byly objeveny pozůstatky tří obydlí; D, F – místo s koncentrací archeologických nálezů; G – plošinka, na níž pravděpodobně stálo obydlí; H-J – archeologické sondy. Mapové značky viz sekci Ke stažení.