Březno u Loun, okr. Louny, Ústecký kraj

Archeologický skanzen na místě archeologického výzkumu

(rekonstrukce objektů z období pravěku a raného středověku)

Panoramatický pohled na skanzen.

Panoramatický pohled na skanzen.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Archeologický skanzen nedaleko Března u Loun se nachází v místech významného archeologického výzkumu z 50. až 70. let minulého století. Na asi 5 ha plochy byla odkryta neolitická sídliště, dvě eneolitické mohyly neobvyklého tvaru (přes 100 m dlouhé), sídliště a pohřebiště ze starší doby bronzové, sídliště ze střední a mladší doby bronzové, z doby stěhování národů a raného středověku (6. až 9. století). Pro mnohá z těchto období přinesl tento archeologický výzkum zcela unikátní informace. Od r. 1981 je zde budováno experimentální archeologické pracoviště a archeologický skanzen, v němž jsou rekonstruovány např. dlouhý neolitický dům, polozemnice z doby stěhování národů, raně středověká keramická pec či zásobní jáma na obilí. Všechny objekty byly postaveny podle konkrétních půdorysů odkrytých při výzkumu a za pomoci starých technik a replik původních nástrojů. Kromě stavby obytných a výrobních zařízení probíhaly ve skanzenu také pokusy s obýváním domů, výpalem keramiky či skladováním obilí.

Literatura: Hnízdova 1955; Pleinerová 1956, 1972, 1980, 1984, 1986, 1991, 2000, 2007; Pleinerová – Pavlů 1979; Pleinerová – Hrala 1988; Pleinerová – Zápotocký 1999.

Navigační bod: N 50°21'33.78", E 13°44'44.66" (parkoviště u lokality).