Boudy, okr. Písek, Jihočeský kraj

Pravěké hradiště Hrad u Čimelic

(600–450 př. Kr.)

Vnitřní val hradiště.

Vnitřní val hradiště.

Foto V. Turek, 2014.

Hrad u Čimelic je jedním z nejlépe dokumentovaných hradišť doby halštatské v Čechách. Podle archeologického výzkumu prováděného nejmodernějšími archeologickými metodami šlo o centrální místo, na němž se setkávala okolní komunita za účelem směny zboží či provádění náboženských rituálů, příp. hradiště sloužilo jako útočiště v době nebezpečí. Význam ohrazení naznačuje i jeho umístění ve středu pomyslného kruhu o poloměru 10–12 km, po jehož obvodu jsou situována další menší hradiště. Hrad u Čimelic opevňovaly dva pásy kamenných hradeb, jejichž části pravděpodobně budovaly různé skupiny okolního obyvatelstva odlišnými technikami.

Literatura: Dreslerová a kol. 2003; Dreslerová – Hrubý 2004; Dreslerová a kol. 2008.

Navigační bod: N 49°27'33.52", E 14°01'45.57" (vstup od východu).

Vysvětlivky k mapám: A – průchod vnějším valem; B – průchod vnitřním valem; C – řez valem; D – torzo kamenné zdi; E – uměle vyrovnaná plocha. Mapové značky viz sekci Ke stažení.