Boskovice, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Hrad Boskovice

(pravěk, středověk, novověk)

Pohled na baštu z hradu od jihovýchodu.

Pohled na baštu z hradu od jihovýchodu.

Foto L. Kundera, 2004.

Hrad Boskovice patří k nejvýznamnějším středověkým šlechtickým sídlům na Moravě. První písemná zmínka o hradu pochází z počátku 14. stol. Areál je tvořen hradním jádrem a tzv. baštou. Na místě rozsáhlého opevnění se nacházejí zbytky hradiště z doby bronzové, jež bylo využíváno i v době halštatské. Relikty pravěkého opevnění využilo také opevnění středověké. Hradní jádro je obklopeno parkánem s otevřenými baštami směřujícími do přístupového prostoru; typologicky patří k hradům s plášťovou zdí. V areálu dosud neproběhl archeologický výzkum, časové zařazení jednotlivých stavebních fází hradu i předhradí je proto nejasné.

Literatura: Samek 1994; Plaček 2001; Čižmář 2004; Duková 2014; Štětina 2007.

Navigační bod: N 49°28‘54.02“, E 16°39‘38.10“.