Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Sezónní lovecké sídliště z období mladého paleolitu

(před 26000-24000 lety)

Výhled do údolí z lokality Boršice-Chrástka; pohled od severozápadu.

Výhled do údolí z lokality Boršice-Chrástka; pohled od severozápadu.

Foto M. Nývltová Fišáková, 2006.

Paleolitické nálezy pocházejí zejména z polohy Chrástka, kde byl již roku 1902 náhodně objeven mamutí kel. Tento nález podnítil zájem badatelů o lokalitu a roku 1939 byl proveden její první archeologický výzkum, na který navázaly další úspěšné výzkumy, zejména v 60. letech 20. století. Díky nim bylo v tomto místě doloženo gravettienské sídliště lovců mamutů. Lokalita je velice bohatá na štípanou kamennou industrii. Jsou odtud známy nálezy úštěpů, čepelí, mikročepelí, vrtáků, rydel či škrabadel. Dále bylo nalezeno téměř 5000 zvířecích kostí a jejich zlomků. Nalezneme mezi nimi mamuta srstnatého, nosorožce srstnatého, sprašového koně, soba polárního, vlka obecného, medvěda jeskynního, rosomáka sibiřského, polární lišku nebo zajíce běláka. Z analýz kostí vyplývá, že se v těchto místech mohl rozkládat základní tábor, v němž byl zpracováván úlovek. Z velkých zvířat byly totiž do tábora přinášeny jen masité části (některé kosti nesou i stopy ohně dokládající tepelnou úpravu) nebo části vhodné k dalšímu zpracování. Mezi další zajímavé nálezy patří zbytky červeného barviva a hrudky vypálené hlíny s otisky papilárních linií prstů a textilií.

Literatura: Klíma 1965; Škrdla 2000.

Navigační bod: N 49°03'17.9", E 17°20'59.9".

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Škrdla, P. 2000: Boršice u Buchlovic (okr. Uh. Hradiště), Přehled výzkumů 41, 67–70.