Bohušov, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj

Středověký hrad Fulštejn

(13.–17. století)

Pozůstatek renesančního paláce od severovýchodu.

Pozůstatek renesančního paláce od severovýchodu.

Foto M. Zezulová, 2015.

Středověký hrad s valovým opevněním, vystavěný v místě pravěkého hradiště z pozdní doby bronzové. Hrad, který nechal vystavět Herbord I. z Fulštejna, se stal od poloviny 13. stol. do poloviny 17. stol. hlavním sídlem tohoto šlechtického rodu na moravsko-slezském pomezí. Během česko-uherských válek na konci 15. stol. byl hrad poškozen a proběhla jeho rozsáhlá přestavba, k níž náleží většina dochovaných reliktů. Během třicetileté války hrad poničila švédská vojska a začal pustnout.

Literatura: Plaček 1996; Kouřil – Prix – Wihoda 2000; Kozák – Prix – Zezula 2011.

Navigační bod: N 50°14‘18.31“, E 17°42‘36.39“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Bohušov