Bohuslavice u Kyjova, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj

Raně středověké mohylové pohřebiště

(9. století)

Pohled na mohylník.

Pohled na mohylník.

Foto B. Machová, 2010.

Raně středověké mohylové pohřebiště s kostrovými a žárovými pohřby. První nálezy z mohylníku pocházejí z roku 1931, kdy bylo zjištěno 50 kruhových či oválných mohyl. Systematicky byla lokalita zkoumána v r. 1989. Pohřby pod mohylami obsahovaly zbytky dřevěných rakví; k milodarům patřily náušnice, nože, prsteny, ostruhy a užitkový materiál (keramické střepy apod.). Dnes leží mohylník ve vysokém listnatém lese a téměř všechny mohyly jsou v terénu dobře rozpoznatelné. Jejich průměr dosahuje až 12 m a výška 100 cm. V jižní části mohylníku lze rozpoznat nižší valovitý terénní příznak, často interpretovaný jako stará úvozová cesta.

Literatura: Skutil 1946; Dostál 1966; Kavánová 1993; Machová 2015.

Navigační bod: N 49°03‘25.13“, E 17°06‘21.46“.