Blučina, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Pravěké hradiště Cezavy

1900–1250 př. Kr.

Pohled na hradiště od východu (akropoli vymezuje pás rekreačních chat).

Pohled na hradiště od východu (akropoli vymezuje pás rekreačních chat).

Foto M. Salaš, 2007.

Hradiště osídlené ve více obdobích, známé nálezy takřka dvou desítek bronzových depotů a mnoha lidských kosterních pozůstatků. První nálezy z hradiště se datují do 20. let minulého století; v poválečném období následovalo 18 sezón systematických terénních odkryvů, které zachytily osídlení z různých částí doby bronzové, zejména starší (únětická a věteřovská kultura) a mladší (velatická kultura). Významným nálezem je rovněž bohatý hrob velmože z doby stěhování národů. Dnes lze na lokalitě vidět dvě terasy, na vnější z nich se nachází opevnění skládající se z příkopu (šířka 8–11 m, hloubka 2,5 m) a mohutné destrukce kamenné hradby.

Literatura: Tihelka 1957; Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002; Čižmář 2004; Salaš 2012.

Navigační bod: N 49°03'01.87", E 16°37‘56.28“.