Blatná, okr. Strakonice, Jihočeský kraj

Rýžoviště zlata

(12.–16. století, možná i 200 př. Kr. až přelom letopočtu)

Sejpy v zámeckém parku.

Sejpy v zámeckém parku.

Foto V. Turek, 2013.

V areálu zámeckého parku v Blatné se nachází množství rýžovnických sejpů, které se zachovaly díky tomu, že daná část krajiny nebyla jakožto obora od novověku zemědělsky obdělávána. Vrchol rýžování zlata na našem území je kladen do 12. až 16. století, ale nánosy jihočeských zlatonosných toků mohly být zpracovávány už v době laténské, což naznačuje množství zlatých předmětů pocházejících z tohoto období. V okolí Blatné se vyskytují i další rýžoviště, především podél Závišínského potoka.

Literatura: Kudrnáč 1971; Dreslerová a kol. 2003; Fröhlich 2006.

Navigační bod: N 49°25'24.62", E 13°52'33.75" (vstup na lokalitu).

Vysvětlivky k mapám: A – zámek s vodním příkopem; B – umělé návrší oddělující zámecký park od silnice; C – osamocené sejpy se vzrostlými duby v lesnaté části parku. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Blatná